Kết quả ngày 09/10/2018
Kết quả ngày 09/10/2018

Tin tức

Giải đặc biệt Kỳ vé 10A mở thưởng ngày 02/10/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 10A mở thưởng ngày 02/10/2018

Loại vé 10A mở thưởng ngày thứ Ba (02/10/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào Tỉnh Bình Dương đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 18.000.000.000đ (Mười tám tỷ đồng). Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 9D mở thưởng ngày 25/09/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 9D mở thưởng ngày 25/09/2018

Loại vé 9D mở thưởng ngày thứ Ba (25/09/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào TP Hồ Chí Minh đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 14.000.000.000đ (Mười bốn tỷ đồng). Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 9C mở thưởng ngày 18/09/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 9C mở thưởng ngày 18/09/2018

Loại vé 9C mở thưởng ngày thứ Ba (18/09/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào Tỉnh Tây Ninh đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 18.000.000.000đ (Mười tám tỷ đồng). Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 9B mở thưởng ngày 11/09/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 9B mở thưởng ngày 11/09/2018

Loại vé 9B mở thưởng ngày thứ Ba (11/09/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào Tỉnh Tây Ninh đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 14.000.000.000đ (Mười bốn tỷ đồng). Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 9A mở thưởng ngày 04/09/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 9A mở thưởng ngày 04/09/2018

Loại vé 9A mở thưởng ngày thứ Ba (04/09/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào Tỉnh Đồng Nai đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 14.000.000.000đ (Mười bốn tỷ đồng). Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 8D mở thưởng ngày 28/08/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 8D mở thưởng ngày 28/08/2018

Loại vé 8D mở thưởng ngày thứ Ba (28/08/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào Tỉnh Đồng Nai đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 2.000.000.000đ (Hai tỷ đồng). Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 8C mở thưởng ngày 21/08/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 8C mở thưởng ngày 21/08/2018

Loại vé 8C mở thưởng ngày thứ Ba (21/08/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào Tỉnh Bình Dương đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 4.000.000.000đ (Bốn tỷ đồng). Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 8B mở thưởng ngày 14/08/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 8B mở thưởng ngày 14/08/2018

Loại vé 8B mở thưởng ngày thứ Ba (14/08/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào Tỉnh Đồng Nai đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 18.000.000.000đ (Mười tám tỷ đồng). Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 8A mở thưởng ngày 07/08/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 8A mở thưởng ngày 07/08/2018

Loại vé 8A mở thưởng ngày thứ Ba (07/08/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào Tỉnh Đồng Nai đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 18.000.000.000đ (Mười tám tỷ đồng). Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 7E mở thưởng ngày 31/07/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 7E mở thưởng ngày 31/07/2018

Loại vé 7E mở thưởng ngày thứ Ba (31/07/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào Tỉnh Đồng Nai đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 18.000.000.000đ (Mười tám tỷ đồng). Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 7D mở thưởng ngày 24/07/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 7D mở thưởng ngày 24/07/2018

Loại vé 7D mở thưởng ngày thứ Ba (24/07/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 18.000.000.000đ (Mười tám tỷ đồng). Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 7C mở thưởng ngày 17/07/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 7C mở thưởng ngày 17/07/2018

Loại vé 7C mở thưởng ngày thứ Ba (17/07/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 12.000.000.000đ (Mười hai tỷ đồng). Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 7B mở thưởng ngày 10/07/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 7B mở thưởng ngày 10/07/2018

Loại vé 7B mở thưởng ngày thứ Ba (10/07/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 18.000.000.000đ (Mười tám tỷ đồng). Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 7A mở thưởng ngày 03/07/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 7A mở thưởng ngày 03/07/2018

Loại vé 7A mở thưởng ngày thứ Ba (03/07/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào Tỉnh Tây Ninh đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 18.000.000.000đ (Mười tám tỷ đồng). Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 6D mở thưởng ngày 26/06/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 6D mở thưởng ngày 26/06/2018

Loại vé 6D mở thưởng ngày thứ Ba (26/06/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 16.000.000.000đ (Mười sáu tỷ đồng). Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 6C mở thưởng ngày 19/06/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 6C mở thưởng ngày 19/06/2018

Loại vé 6C mở thưởng ngày thứ Ba (19/06/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào Tỉnh Đồng Nai đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 12.000.000.000đ (Mười hai tỷ đồng). Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 6B mở thưởng ngày 12/06/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 6B mở thưởng ngày 12/06/2018

Loại vé 6B mở thưởng ngày thứ Ba (12/06/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào Tỉnh Long An đã trúng Giải đặc biệt & Giải phụ đặc biệt với tổng giá trị là 22.000.000.000đ (Hai mươi hai tỷ đồng). Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 6A mở thưởng ngày 05/06/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 6A mở thưởng ngày 05/06/2018

Loại vé 6A mở thưởng ngày thứ Ba (05/06/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 16.000.000.000đ (Mười sáu tỷ đồng). Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 5E mở thưởng ngày 29/05/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 5E mở thưởng ngày 29/05/2018

Loại vé 5E mở thưởng ngày thứ Ba (29/05/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Đồng Nai đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 18.000.000.000đ (Mười tám tỷ đồng). Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 5D mở thưởng ngày 22/05/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 5D mở thưởng ngày 22/05/2018

Loại vé 5D mở thưởng ngày thứ Ba (22/05/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 18.000.000.000đ (Mười tám tỷ đồng). Xem chi tiết

Lịch sử hình thành & phát triển

Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập ngày 16/01/1983 theo Quyết định số 28/QĐ-UB của UBND đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo. Ngày đầu thành lập với tên gọi là Ban quản lý Xổ số kiến thiết trực thuộc Sở Tài... Xem chi tiết

 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Lễ khai mạc
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
Thong tin trung thuong
 • Truy cập: 2205454
 • Đang Online: 9